Leczenie kobiet przez lekarza-mężczyznę

Jakie są zasady dotyczące możliwości leczenia Muzułmanki przez lekarza-mężczyznę? Wszelka chwała należy się Allahowi. Podstawową zasadą jest to, że jeżeli tylko specjalista-kobieta jest dostępna, to właśnie ona powinna zbadać pacjentkę. Jeżeli taka lekarka nie jest dostępna, wtedy godna zaufania lekarka nie będąca Muzułmanką może to zrobić. Jeżeli jest to niemożliwe, wtedy lekarz będący Muzułmaninem, jeżeli […]

Zasady dotyczące używania kosmetyków

Czy makijaż jest dozwolony dla kobiety jeżeli nie zawiera on w swoim składzie alkoholu oraz składników pochodzenia zwierzęcego? Wszelka chwała należy się Allahowi. Szejk Muhammad al-Saalih ibn ‘Uthaymeen powiedział :  Upiększanie się dla męża jest jedną z tych rzeczy, które kobieta powinna robić. Im lepiej kobieta wygląda dla swojego męża, tym bardziej sprawi to, iż […]

Trudności napotykane przez kobietę, która nosi hijab

„Moim problemem jest to, że ostatnio zaczęłam nosić hijab. W moim mieście jest bardzo niewiele kobiet, które go noszą a moje miasto jest bardzo małe. Jestem nowo nawróconą osobą na Islam i Afroamerykanką, mój mąż jest Pakistańczykiem i zostaliśmy małżeństwem 4 lata temu. Wydaje mi się, że nie podoba mu się fakt, że noszę hijab. […]

Zakaz Qaza

Jakie jest orzeczenie jeśli obetnę włosy dookoła, ale usunę więcej z boków ponieważ na tych stronach włosy rosną szybciej, i nie wyglądają dobrze? Zazwyczaj obcinam włosy raz na miesiąc; na koniec miesiąca dokonuję tego samego strzyżenia. . Opublikowane: 2009-05-23 . . Chwała niech będzie Allah . Ten, który obcina włosy powinien mieć je wszystkie tej […]

„Honorowe” Morderstwa

Zgodnie z prawem muzułmańskim, tak zwane zabójstwa, czy morderstwa honorowe, są potworną zbrodnią. Nie wynikają one z islamu ale są elementem przed-islamskich tradycji Indii i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Nie występowały one wśród pierwszych pokoleń muzułmanów i nie ma żadnego wersetu z Koranu, czy hadisu Proroka Muhammada, który by na nie przyzwalał. 1. Cudzołóstwo jest […]

Rzeczy zabronione kobietom podczas menstruacji lub krwawienia post partum

1. Modlitwa. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Kiedy zaczyna się menstruacja, zostawcie modlitwę.” 2. Tałaf (okrążenie) Kaby. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Czyńcie wszystko co czyni Pielgrzym, ale nie wykonujcie tałaf dokoła domu (Kaby) dopóki nie będziecie oczyszczone.” (Uzgodniony) 3. Post. Zrelacjonowane przez Aiszę: „Kiedy krwawiłyśmy (podczas życia Proroka) nakazano nam nadrabiać opuszczone […]

Menstruacja oraz krwawienie post-partum. Co z modlitwą ?

Haid – menstruacja. Naturalny upływ krwi występujący u kobiet, w regularnych odstępach miesięcznych. 1. Menstruacja trwa zwykle od 6 do 7 dni oraz nocy, z niewielkimi odchyleniami w przypadku każdej z kobiet. Menstruacja zaczyna się z pojawieniem się pierwszej krwi, kiedy krwawienie się kończy, kobieta jest czysta. Jest to najbardziej właściwa opinia, poparta przez Szeik […]

Bicie żon

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej krzywdzących stereotypów związanych z islamem jest przeświadczenie o wzywaniu do przemocy i okrutnego traktowania kobiet. Współczesne media bardzo często nagłaśniają historie pobitych, czy okaleczonych Arabek, Afganek, czy Pakistanek. Dramatyczne reportaże pozbawione są jakiegokolwiek komentarza, z którego można by się dowiedzieć, że przedstawiane sytuacje tak naprawdę nie mają nic wspólnego […]

Poligamia

Skupimy się teraz na bardzo istotnym problemie poligamii. Wiele społeczności w czasach starożytnych praktykowało wielożeństwo. Nie potępia go Biblia, wręcz przeciwnie – Stary Testament i pisma rabiniczne zaświadczają o jego legalności. Twierdzi się, że król Salomon miał 700 żon oraz 300 konkubin (1 Ks. Królów 11:3), również król Dawid miał więcej niż cztery żony, poza […]

Rozwód

Trzy religie dzielą się co kwestii rozwodu. Chrześcijaństwo całkowicie go zabrania. Nowy Testament jednoznacznie zaleca nierozwiązalność małżeństwa. Przypisywana jest Jezusowi następująca wypowiedź „A ja wam mówię, że ktokolwiek rozwodzi się ze swoją żoną, za wyjątkiem małżeńskiej niewierności, powoduje że staje się ona cudzołożnicą, a ktokolwiek żeni się z kobietą rozwiedzioną popełnia cudzołóstwo” (Mateusz 5:32). Ten […]