Małżeństwo w islamie. Co należy wiedzieć ?

Jednym z najbardziej zakłamanych aspektów islamu, promowane przez antymuzułmańską propagandę jest rzeczywiste znaczenia małżeństwa. Małżeństwo w islamie nie jest ani „biznesem” wynegocjowanym pomiędzy dwoma partnerami, ani też nie jest ono świecką umową, której materialne korzyści i podjęte zobowiązania przeczą sobie nawzajem. Małżeństwo w islamie jest czymś trwałym i uświęconym. Tak więc błędem byłoby opisywanie go […]

Pierwszeństwo pomiędzy matką a żoną

Kto ma pierwszeństwo dla muzułmanina: matka czy żona?   Wszelka chwała należy się Allahowi Wśród muzułmanów, pierwszeństwo dane jest matce, biorąc pod uwagę to, co odnotowano w hadisie, w którym mężczyzna powiedział do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim): Proroku Allaha! Kto spośród ludzi bardziej zasługuje na lepsze traktowanie? On odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna […]

Trwałość małżeństwa

Ponieważ Islam uznaje małżeństwo za bardzo poważny obowiązek, zaleca on pewne rygory, które umacniają więź małżeńską sposobami tak ludzkimi jak tylko jest to możliwe. Obie strony muszą być przygotowane do warunków dyktowanych przez odpowiedni wiek, zgodność charakterów i właściwe dary ślubne (mehr), dobrą wolę, swobodę wyboru i altruistyczną ochronę interesów kobiety oraz szlachetne intencje i […]

Znaczenie małżeństwa

Bez względu na to co inni twierdzą na temat małżeństwa, Islam uznaję ową instytucję za nadzwyczajnie silną więź – mithakun ghaliiz, za wyznanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Małżeństwo jest podjęciem obowiązku życia jako takiego, obowiązku wobec społeczeństwa oraz godziwym jednoznacznym aktem na rzecz ciągłości rodzaju ludzkiego. Małżeństwo jest podjęciem się wzajemnych zobowiązań wobec siebie […]

Przymusowe Małżeństwa

Pytanie: Jeśli kobieta poślubiła mężczyznę nie z własnego wyboru i podpisała umowę małżeńską pod naciskiem ojca (lub matki). Czy w takim wypadku małżeństwo jest ważne? Czy jej mąż może zmusić ją to współżycia, jeśli ona nie wyraża na to zgody? Czy z punktu widzenia islamu jest to dopuszczalne czy zakazane? Odpowiedź: Wszelka Chwała należy się […]

Mąż a zarobki i majątek żony

Opierając się o fatwy które zostały wydane mąż nie ma żadnego prawa do majątku jakiego Allah obdarzył kobietę. Szeicha al-Dżibrin powiedział, że zona jest właścicielką jej majątku oraz ma prawo dysponować im całkowicie dowolnie, tak jak zechce. Może go podarować komuś w prezencie, w jałmużnie, spłacić długi, zwolnić kogoś z długu który jest jej winien […]

Empatia w Małżeństwie: Jak połączyć się emocjonalnie ze swoim współmałżonkiem

  Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że związek małżeński jest uważany za niezwykle ważny w Islamie. Oprócz spełnienia połowy naszego Deen, małżeństwo jest zabezpieczeniem, miejscem aby znaleźć spokój, a także mocno zalecaną Sunną.   Nasz Prorok Muhammad sal allahu alejhi ła sallam (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Małżeństwo jest częścią mojej Sunny, a kto […]

Poligamia

Skupimy się teraz na bardzo istotnym problemie poligamii. Wiele społeczności w czasach starożytnych praktykowało wielożeństwo. Nie potępia go Biblia, wręcz przeciwnie – Stary Testament i pisma rabiniczne zaświadczają o jego legalności. Twierdzi się, że król Salomon miał 700 żon oraz 300 konkubin (1 Ks. Królów 11:3), również król Dawid miał więcej niż cztery żony, poza […]