Trudności napotykane przez kobietę, która nosi hijab

„Moim problemem jest to, że ostatnio zaczęłam nosić hijab. W moim mieście jest bardzo niewiele kobiet, które go noszą a moje miasto jest bardzo małe. Jestem nowo nawróconą osobą na Islam i Afroamerykanką, mój mąż jest Pakistańczykiem i zostaliśmy małżeństwem 4 lata temu. Wydaje mi się, że nie podoba mu się fakt, że noszę hijab. […]

„Honorowe” Morderstwa

Zgodnie z prawem muzułmańskim, tak zwane zabójstwa, czy morderstwa honorowe, są potworną zbrodnią. Nie wynikają one z islamu ale są elementem przed-islamskich tradycji Indii i niektórych krajów Bliskiego Wschodu. Nie występowały one wśród pierwszych pokoleń muzułmanów i nie ma żadnego wersetu z Koranu, czy hadisu Proroka Muhammada, który by na nie przyzwalał. 1. Cudzołóstwo jest […]

Rzeczy zabronione kobietom podczas menstruacji lub krwawienia post partum

1. Modlitwa. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Kiedy zaczyna się menstruacja, zostawcie modlitwę.” 2. Tałaf (okrążenie) Kaby. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Czyńcie wszystko co czyni Pielgrzym, ale nie wykonujcie tałaf dokoła domu (Kaby) dopóki nie będziecie oczyszczone.” (Uzgodniony) 3. Post. Zrelacjonowane przez Aiszę: „Kiedy krwawiłyśmy (podczas życia Proroka) nakazano nam nadrabiać opuszczone […]

Menstruacja oraz krwawienie post-partum. Co z modlitwą ?

Haid – menstruacja. Naturalny upływ krwi występujący u kobiet, w regularnych odstępach miesięcznych. 1. Menstruacja trwa zwykle od 6 do 7 dni oraz nocy, z niewielkimi odchyleniami w przypadku każdej z kobiet. Menstruacja zaczyna się z pojawieniem się pierwszej krwi, kiedy krwawienie się kończy, kobieta jest czysta. Jest to najbardziej właściwa opinia, poparta przez Szeik […]

Bicie żon

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej krzywdzących stereotypów związanych z islamem jest przeświadczenie o wzywaniu do przemocy i okrutnego traktowania kobiet. Współczesne media bardzo często nagłaśniają historie pobitych, czy okaleczonych Arabek, Afganek, czy Pakistanek. Dramatyczne reportaże pozbawione są jakiegokolwiek komentarza, z którego można by się dowiedzieć, że przedstawiane sytuacje tak naprawdę nie mają nic wspólnego […]