Opowieść o proroku Izaaku i Jakubie

Koran nie mówi zbyt wiele na temat Izaaka (pokój z Nim). Jego narodziny były cudem, ponieważ przyszedł na świat, gdy jego matka była już starą i niepłodną kobietą. Aniołowie przyszli do niej z dobrą nowiną o jego narodzinach i narodzinach jego syna – Jakuba. Izaak urodził się kilka lat po Izmaelu. Sara była szczęśliwa z […]

Opowieść o Proroku Jonaszu

Oto historia o Jonaszu, synu Mutta. Prorok Muhammad (pokój z Nim) mówił o nim:- Nie stawiajcie mnie przed Jonaszem. Był on nazywany Jonaszem, Dan-Nun, Junan, był szlachetnym prorokiem wysłanym do swego ludu, by go nauczać, doradzać mu i prowadzić do dobrego, przypominając o Dniu Sądu. Miał wzbudzić w nim lęk przed piekłem i miłość do […]

Historia Proroka Hioba (Ayub’a)

Największą cierpliwość, jaką kiedykolwiek wykazał się człowiek, to cierpliwość Hioba. Hiob stał się wzorem cierpliwości dla każdej religii i kultury. Allah Wszechmogący chwalił Hioba, swego sługę w Koranie. Mówił: „I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!” Koran 38:44. Hiob był pełen skruchy i wspominał Allaha z wdzięcznością i cierpliwością. […]

Opowieść o Proroku Abrahamie (IBRAHIM)

Abraham był szczególnie doświadczany przez Allaha, do granic ludzkiej wytrzymałości i cierpliwości. Pomimo wielu trudów i ogromu doświadczeń, Abraham był lojalnym i dobroczynnym sługą. Allah powiedział o Abrahamie: „i Abraham, który dokonał tego, co mu kazano” (Koran 53:37). Allah szczególnie wywyższył Abrahama. Uczynił jego wiarę czystą i określił tych, którzy za nim kroczyli jako prawych […]