Jezus “Zrodzony z Boga Ojca”?

Doktryny boskiego synostwa Jezusa i “zrodzonego, a nie stworzonego” istnieją od tak dawna, że są one dziś przyjmowane bez większego zastanowienia. Aż do początku XIX wieku różniące się poglądy były wypierane środkami na tyle przerażającymi, aby zepchnąć na margines jakąkolwiek intelektualną debatę. Dopiero ostatnimi czasy zachodnie społeczeństwa uwolniły się spod religijnej opresji, pozwalając na wolną […]

Niepokalane Poczęcie

Zdumiewającym jest fakt, że żydzi oraz niektóre “progresywne” ruchy chrześcijańskie negują istnienie niepokalanego poczęcia, ponieważ Stary Testament przepowiada: ““Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” (Księga Izajasza 7:14; Biblia Tysiąclecia tłumaczy słowa “Panna”, “Syna” oraz “Go” z dużej litery, chociaż pisane są one z małej […]

Kim był Jezus według faktów historycznych?

Kim był Jezus według faktów historycznych? To pytanie przez stulecia prześladowało i nadal prześladuje wszystkich, którzy pragną poznać jego osobę. Żydzi mają swój koncept, unitarianie swój, trynitarianie również. Wszystkie one są dobrze znane, jedynie konceptem, o którym niewielu posiada dziś wystarczającą wiedzę, jest spojrzenie na Jezusa z punktu widzenia islamu. Większość chrześcijan jest mile zaskoczona […]

Jezus Chrystus: Syn Boży?

Syn Boży, syn Dawida czy też Syn Człowieczy? Jezus jest zidentyfikowany jako “syn Dawida” czternaście razy w Nowym Testamencie, począwszy od pierwszego wersu (Ew. wg św. Mateusza 1:1). Ew. wg św. Łukasza notuje czterdzieści jeden pokoleń pomiędzy Dawidem a Jezusem, podczas gdy Ew. wg św. Mateusza wymienia tylko dwadzieścia sześć. Jezus, daleki potomek, może nosić […]

Kim był Prorok Jezus ﷺ

Jezus jest osobą kochaną i szanowaną przez miliardy ludzi na całym świecie, jednak wokół jego statusu jest spore zamieszanie. Zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie darzą Jezusa wielkim szacunkiem, jednak mają na jego temat zupełnie inny pogląd. Czy był on Bogiem, czy też został przez Boga posłany ? Kim był naprawdę historyczny Jezus? Niektórzy chrześcijanie twierdzą, […]

Opowieść o proroku Izaaku i Jakubie

Koran nie mówi zbyt wiele na temat Izaaka (pokój z Nim). Jego narodziny były cudem, ponieważ przyszedł na świat, gdy jego matka była już starą i niepłodną kobietą. Aniołowie przyszli do niej z dobrą nowiną o jego narodzinach i narodzinach jego syna – Jakuba. Izaak urodził się kilka lat po Izmaelu. Sara była szczęśliwa z […]

Opowieść o Proroku Jonaszu

Oto historia o Jonaszu, synu Mutta. Prorok Muhammad (pokój z Nim) mówił o nim:- Nie stawiajcie mnie przed Jonaszem. Był on nazywany Jonaszem, Dan-Nun, Junan, był szlachetnym prorokiem wysłanym do swego ludu, by go nauczać, doradzać mu i prowadzić do dobrego, przypominając o Dniu Sądu. Miał wzbudzić w nim lęk przed piekłem i miłość do […]

Historia Proroka Hioba (Ayub’a)

Największą cierpliwość, jaką kiedykolwiek wykazał się człowiek, to cierpliwość Hioba. Hiob stał się wzorem cierpliwości dla każdej religii i kultury. Allah Wszechmogący chwalił Hioba, swego sługę w Koranie. Mówił: „I znaleźliśmy go cierpliwym. Jakże to wspaniały sługa! Zaprawdę, on był pełen skruchy!” Koran 38:44. Hiob był pełen skruchy i wspominał Allaha z wdzięcznością i cierpliwością. […]

Salman Pers, Zoroastarian, Persja (część 2 z 2): Od Chrześcijaństwa do Islamu

  Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . Mężczyzna zmarł, a Salman (radi Allahu anhu) pozostał w Amurii. Pewnego dnia, „Kilku kupców z plemienia Kalb [1] przechodziło obok mnie,” Salman (radi Allahu anhu) powiedział: „Powiedziałem im:” Zabierzcie mnie do Arabii, a dam wam moje krowy i moją owcę”. Odpowiedzieli „Tak.” Salman (radi Allahu anhu) dał im […]

Salman Pers, Zoroastrian, Persja (część 1 z 2): Od Zoroastrianizmu do Chrześcijaństwa

  Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim   Błogosławiony Towarzysz Proroka Muhammada, niech miłosierdzie i błogosławieństwo Allah będzie z nim, Salman al-Farisi (radi Allahu anhu) opowiada [1] swoją podróż do Islamu w sposób następujący: „Byłem Perskim człowiekiem z ludu Isfahaan [2] z miasta znanego jako Jayi. Mój ojciec był majorem miasta. Dla niego byłem najbardziej ukochaną […]