Al-fikh czyli zbiór regulacji prawa muzułmańskiego

Al-fikh to zbiór regulacji prawa muzułmańskiego, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego muzułmanina w życiu powszednim. Regulacje te dotyczą zarówno jednostki, jak i grupy. Obejmują one: Rytuały (al-ibadat) – regulacje prawne związane z modlitwą, postem, pielgrzymką i jałmużną; które są tematem tej książki; Sprawy cywilne (al-ahwal asz-szachsijja) – regulacje prawne związane z rodziną od jej powstania […]

Stosunkami pomiędzy państwem islamskim lub narodem muzułmańskim a innymi państwami lub narodami

Relacja międzynarodowe w islamie są stosunkami pomiędzy państwem islamskim lub narodem muzułmańskim a innymi państwami lub narodami. Podobnie jak inne aspekty życia islamu – wyrastają one z Bożych nakazów i wzorców. Podstawą tych stosunków są następujące założenia: Niewzruszona wiara w początkową jedność rodzaju ludzkiego, statusu człowieka i jego celów (Koran 4:1, 7:189, 49:13). Obowiązkowy szacunek […]

Kim są Wahhabici i jakie jest ich przesłanie?

Niedawno przyjąłem islam i niektórzy zwrócili mi uwagę, aby trzymać się z daleka od Wahhabitów, kim oni są i czego nauczają? Wszelka chwała należy się Allahowi. Obowiązkiem muzułmanina jest podążanie za Posłańcem Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim), zgodnie ze ścieżką sprawiedliwych Salafi, którzy podążali za przewodnictwem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), […]

Prawo spadkowe w Islamie

  Dla każdego ustanowiliśmy dziedziców tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci, z którymi związały was przysięgi – dawajcie im więc ich udział. Zaprawdę, Bóg jest świadkiem każdej rzeczy! Koran, 4:33. W kulturze europejskiej prawo tworzone jest przez ludzi. Nawet nie wyobrażamy sobie innej drogi jego stanowienia. Jednak obok nas są kultury prawne […]

Zina – cudzołóstwo

Koran używa tego samego terminu , zina, na określenie zarówno kontaktów płciowych bez ślubu, jak i cudzołóstwa. Czy dane osoby są zamężne i żonate, czy też nie, Koran uznaje każdy rodzaj niedozwolonego obcowania płciowego za zina. Kary są jednak różne. – Cudzołóstwo i rozwiązłość są uznawane za grzech we wszystkich religiach. Biblia orzeka karę śmierci […]

Taqija

Krytycy Islamu uwielbiają wspominać tak zwaną „taqiję”, która według nich wyjaśnia dlaczego są na świecie dobrzy muzułmanie i czemu czasem słyszymy coś dobrego o Islamie. W ich rozumieniu taqija pozwala muzułmanom(inni posuwają się dalej mówiąc, iż jest ona obowiązkiem) mówić kłamstwa na temat swojej religii, jeśli są one w stanie przekonać nie-muzułmanów do Islamu. Przykładowo […]