Prawa niemuzułmanów w Islamie: Prawo do wolności w wierze II. Historyczna analiza islamskiej zasady: ‘’nie ma przymusu w religii’’.

RAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE: RAWO DO WOLNOŚCI W WIERZE II OPIS: Islam daje innowiercom prawo do praktykowania swojej wiary. Historyczna analiza islamskiej zasady: ‘’nie ma przymusu w religii’’. IslamReligion.com /Dr.Saleh al-Aayed/, 17.07.2006 /ostatnia modyfikacja : 10.02.2007/.   Muzułmanie chronili kościoły chrześcijańskie przed wszelką szkodą na ziemiach, które zajmowali.  W liście do Symeona, arcybiskup i przywódcy wszystkich […]

Prawa niemuzułmanów w Islamie: Prawo do wolności w wierze I

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 5/13)  Prawo do wolności w wierze I Opis: Islam daje innowiercom prawo do praktykowania swojej wiary. Historyczna analiza islamskiej zasady: „nie ma przymusu w religii”. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed)                                                                            17.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015)   Islam nie zmusza ludzi innej wiary do nawrócenia. Islam dał im całkowitą […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Podstawowe zasady w Islamie (część 1/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 1/13): Podstawowe zasady w Islamie Opis: Zasady Islamu, które zapewniają ogólne prawa niemuzułmanom.                                           Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Wstęp Islam jest religią miłosierdzia skierowanego zarówno do Muzułmanów jak i do niemuzułmanów. Prorok Muhammad został opisany w Koranie jako miłosierdzie przez wzgląd na przesłanie […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Niemuzułmańscy mieszkańcy (część 2/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 2/13) Niemuzułmańscy mieszkańcy –Opis: Rodzaje niemuzułmańskich społeczeństw w islamskim państwie oraz wprowadzenie do ogólnych praw niemuzułmanów w Islamie. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Obecnie wiele mówi sie na temat rozpiętości jaką Islam daje na istnienie innych religii na świecie. Pogląd, że Islam nakazuje […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej I (część 3/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 3/13) Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej Opis: Prawo niemuzułmanów do zachowania ich ludzkiej godności wraz z omówieniem historycznych precedensów oraz dowodów tekstowych.    Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 10.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Bóg stworzył człowieka wraz z pewną godnością, zarówno Muzułmanów jak i niemuzułmanów i wywyższył […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej II (część 4/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 4/13) Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkie II Opis: Prawo niemuzułmanów do zachowania ich ludzkiej godności wraz z omówieniem historycznych precedensów oraz dowodów tekstowych. – Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 10.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 4.01.2015) – Następujący przykład pokazuje jaki jest wzgląd Islamu na ludzką godność. Słynna […]