Dlaczego Bóg nakazał muzułmanom walczyć ?

Przyjrzyjmy się poniższemu wersetowi Koranu: „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”. Koran 9:29 Ludzie, którzy […]