Twoja wiara

Wszystkie Boskie przesłania, jakie prorocy przynieśli swoim ludom, wzywały do oddawania czci wyłącznie Allahowi, nie dodając Mu żadnych partnerów, oraz do odrzucenia wszelkich fałszywych bóstw. Tak naprawdę jest to dokładne znaczenie wyznania wiary, poprzez wypowiedzenie którego osoba staje się muzułmaninem. Wyznanie wiary: znaczenie i wymogi Aszhadu an lā ilāha illallāh, ła aszhadu anna Muḥammadan rasūlullāh […]