Ważność Meczetu al-Aqsa

Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . Dla Muzułmanów, Jerozolima jest domem z jednym z najświętszych Meczetów, Meczetem al-Aqsa, reprezentującym miejsce o znaczeniu religijnym. Musi to być docenione przez Zachód zanim szczery most wzajemnej przyjaźni zostanie zbudowany.   Wołanie Muzułmanów do panowania nad Jerozolimą nie jest napędzane przez kolonistów, nacjonalistów lub z pobudek materialnych. Miłość do […]