Dni Al-Tashreeq

Pytanie: Czym są dni Tashreeq? Co jest w nich wyjątkowego i co odróżnia je od innych dni?   Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi.    Dni Tashreeq przypadają na 11, 12 i 13 dzień miesiąca Dhul Hidżdża. Istnieje wiele wersetów i hadisów, w których mowa jest o zaletach tych dni: 1 – Allah mówi (interpretacja […]

10 powodów dla których powinniśmy traktować poważnie 10 pierwszych dni Dhul Hidżdża

1. Są to dni wspomniane w Koranie Allah mówi (interpretacja znaczenia): Na jutrzenkę!  Na dziesięć nocy! Sura Al Fajr, 1-2 Zdaniem wielu uczonych sformułowanie “Na dziesięć nocy!” odnosi się do dziesięciu pierwszych dni Dhul Hidżdża. 2. Dhul Hidżdża jest świętym miesiącem Allah wspomina w Koranie 4 święte miesiące: Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych […]

Miesiąc (Dhul) Hijjah i jego pierwsze 10 dni

Czynienie dobrych uczynków: Pierwsze dziesięć dni miesiąca Hijjah (Dhul-Hijjah) są najlepszymi i najbardziej wartościowymi dniami roku. Są to dni, podczas których Allah subhana wa taala najbardziej lubi dobre uczynki. Na ten temat Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Najlepsze dni na świecie to te dziesięć dni.” [Saheeh: przekazany przez al-Bazzaar (1/234). Uznany za autentyczny […]

10 pierwszych dni Zul-Hijjah

.W imię Allaha Miłosiernego Litościwego Chwała niech będzie Allah, Który obdarzył swoje sługi błogosławionymi porami (sezonami) do wykonywania większej ilości dobrych uczynków. Pokój z naszym Prorokiem Muhammadem, i pokój niech będzie z jego rodziną, towarzyszami i ze wszystkimi tymi, którzy podążyli za jego wyraźną drogą. . Pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah są cenniejsze niż złoto, więc […]

Zalety miesiąca Allah Muharram

. Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . 204142: Zalety miesiąca Allaha Muharram Jaka jest zaleta miesiąca Muharram? Opublikowano dnia: 24.10.2014 Chwała Allahowi. . Chwała niech będzie Allah, Panu Światów i błogosławieństwo i pokój niech będzie z naszym Prorokiem Muhammadem, Pieczęcią Proroków i Liderem Posłańców, i na całej jego rodzinie i towarzyszach.   Miesiąc Allah Muharram […]

Miesiąc Muharram: 10-ty dzień – Ashura

. Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . Allah (Subhanahu wa Ta’ala) dał nam kalendarz z okresami czasu, aby zwiększyć nasze uwielbienie (czczenie), zastanowić się i odnowić naszą wiarę. W naszym szybkim tempie życia, potrzebujemy tego czasu jako ponownego “doładowania akumulatorów”, a także jako przypomnienie, aby osiągnąć akhirah. Ramadan odszedł, również 10 dni Dhul Hijjah, jak […]

Zaleta miesiąca Allah Muharram

  Jaka jest zaleta miesiąca Muharram? Opublikowano dnia: 24.10.2014 . Chwała Allahowi.   Chwała niech będzie Allah, Panu Światów i błogosławieństwo i pokój niech będzie z naszym Prorokiem Muhammadem, Pieczęcią Proroków i Liderem Posłańców, i na całej jego rodzinie i towarzyszach. . Miesiąc Allah Muharram jest wspaniałym i błogosławionym miesiącem. Jest to pierwszy miesiąc roku […]

Jakie są zalety dnia Arafaah ?

Chwała niech będzie Allah. To jest dzień, w którym religia została udoskonalona i łaska Allah została dopełniona. W Al-Saheehayn odnotowano od ‘Umar ibn al-Khattaab (oby Allah był z niego zadowolony), że Żydowski mężczyzna powiedział do niego: “O Amiir al-Mu’mineen istnieje w twojej Księdzę aayah, który recytujesz; gdyby przyszli do nas Żydzi, przyjęlibyśmy ten dzień jako […]