Obowiązek wiary w Wysłannika, podporządkowania się Mu oraz postępowania wg zasad Jego Sunny.

Na poprzednich stronach wskazaliśmy niezbite dowody Posłannictwa i jego Prawdziwości, z czego wynika, że należy w nie wierzyć i spełniać. Allah mówi (znaczenie): „Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca; i w światło, które zesłaliśmy!” (Koran, 64:8) oraz„Zaprawdę, wysłaliśmy ciebie jako świadka, głosiciela radosnej wieści i jako ostrzegającego; abyście uwierzyli w Boga i Jego Posłańca, […]

Powód dlaczego Sura ta została objawiona

.Muhammad bin Ishaq wspomniał powód, dlaczego ta Sura została objawiiona. Powiedział, że pewien stary człowiek z ludu Egiptu, którzy przybyli do nich jakieś czterdzieści parę lat temu powiedział mu, od `Ikrimah, że Ibn` Abbas powiedział: „Kurejszyci wysłali An-Nadr bin Al-Haritha i Uqbah bin Abi Mu`ita do Żydowskich rabinów w Medynie, i powiedzieli im: „Zapytajcie ich […]

Znaczenie Sunny w Islamie

Wprowadzenie Chwała Allahowi, błogosławieństwo i pokój z Posłańcem Boga, jego Rodziną, Towarzyszami oraz tymi, którzy za nim podążyli. Wykład ten wygłosiłem w mieście Doha, stolicy Kataru, podczas błogosławionego miesiąca Ramadan w 1392 r. h. Część moich przyjaciół zasugerowała, abym opublikował mój wykład ze względu na zapotrzebowanie na tego rodzaj pracę wśród muzułmanów. W odpowiedzi na […]