Definicja monoteizmu i znaczenie “Nie ma boga poza Allahem”

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) powiedział: Ci, których oni wzywają (Jezusa, Ezrasza, anioły, itp.) sami poszukują sposobu największego przybliżenia się do ich Pana (Allaha) i mają nadzieję na Jego Miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twojego Pana należy się strzec! [Koran 17:57] Należy zdać sobie sprawę z istoty oraz powagi tawhid – wyznawania monoteistycznej wiary w […]

Koncepcja Boga w Islamie

  Powszechnie wiadomo, że w każdym języku jest wiele terminów używanych na określenie Boga, a czasem także pomniejszych bóstw. Inaczej jest ze słowem Allah, które jest imieniem własnym Jedynego Prawdziwego Boga. Nikt i nic nie może zostać nazwane „Allah”. Słowo to nie tworzy liczby mnogiej, ani nie ma rodzaju. To pokazuje jego wyjątkowość w porównaniu […]

Tłumaczenie imion i atrybutów Allaha na inne języki i składanie przysięgi na te imiona

Czy dozwolone jest tłumaczenie imion i przymiotów Allah na języki inne niż arabski i używanie słów takich jak “God” (Bóg) w języku angielskim lub “Khoda” w języku kurdyjskim, co znaczy Allah? Czy dozwolone jest składanie przysiąg używając tych imion we wspomnianych językach? Wszelka chwała należy się Allahowi. Po pierwsze: Istnieje kilka warunków, które muszą być […]

Wiara w imiona i atrybuty Allaha

  To wiara w to, co Allah powiedział o Sobie w Księdze i co potwierdził Wysłannik Allaha r odnośnie imion i atrybutów Allaha opisujących Go w sposób odpowiadający Jego majestatowi.                                     Allah I posiada najpiękniejsze imiona i doskonałe atrybuty. Wszystkie Jego imiona i atrybuty są wyjątkowe, jak głosi Koran: „Nic nie jest do Niego podobne. […]

Znaczenie wiary w Allaha

Oznacza to bycie pewnym, że Allah I istnieje, zdecydowanie zatwierdzając Jego władzę, boskość, imiona i atrybuty. Wrodzona skłonność do wiary w Allaha (fiṭra) Poręczenie istnienia Allaha jest czymś, co jest u człowieka wrodzone i nie wymaga udowadniania. To z tego powodu większość ludzi zdaje sobie sprawę z istnienia Boga, pomimo różnych wierzeń religijnych. W głębi […]