Dzieci Izraela wspomniani w Koranie

W Koranie znajdziemy wiele wzmianek o Dzieciach Izraela. W rzeczywistości znaczna część Koranu składa się z historii o Mojżeszu ( niech spoczywa w pokoju ) i Banu Izraela ( Dzieci Izraela), gdzie Allah opowiada ich historię, omawiając próby wiary, jak i zbrodnie. Jednak ze względu na obecną sytuację polityczną wielu muzułmanów ma tendencję do wrzucania wszystkich Żydów do jednego […]

Dni Al-Tashreeq

Pytanie: Czym są dni Tashreeq? Co jest w nich wyjątkowego i co odróżnia je od innych dni?   Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi.    Dni Tashreeq przypadają na 11, 12 i 13 dzień miesiąca Dhul Hidżdża. Istnieje wiele wersetów i hadisów, w których mowa jest o zaletach tych dni: 1 – Allah mówi (interpretacja […]

10 powodów dla których powinniśmy traktować poważnie 10 pierwszych dni Dhul Hidżdża

1. Są to dni wspomniane w Koranie Allah mówi (interpretacja znaczenia): Na jutrzenkę!  Na dziesięć nocy! Sura Al Fajr, 1-2 Zdaniem wielu uczonych sformułowanie “Na dziesięć nocy!” odnosi się do dziesięciu pierwszych dni Dhul Hidżdża. 2. Dhul Hidżdża jest świętym miesiącem Allah wspomina w Koranie 4 święte miesiące: Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych […]

Sprawiedliwość ponad wszystko! Sura Maaida, werset 8 – wyjaśnienie

{O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!} [Surah Maa’ida 5:8] Sprawiedliwość jest jednym z kluczy charakteryzujących prawo […]

Bycie życzliwym dla niemuzułmanów, sura Mumtahina 60:8

{Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!}[Quran, Mumtahina 60:8] Ten werset obala błędne przekonanie, że islam promuje terroryzm i fanatyzm. Stwierdza jasno, że wersety odnoszące się do wojny i walki dotyczą tylko […]

Pokładanie Zaufania w Allah

Musimy mieć niezachwianą ufność w Kompetencje Allaha .   Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości co do Kompetencji Allaha? Niekoniecznie pokazując, ale głęboko w środku czy znajdziesz siebie mówiącego: “Nie … Nie sądzę, żeby Allah mógł to zrobić?”. Jako Muzułmanie powinniśmy mieć niezachwianą pewność, że Allah ma Ostateczną Suwerenność nad tym Wszechświatem. On kontroluje wszystko i nic […]

Pokora i Skromność/Uniżoność wobec Allah (Tadaru’)

Musimy zawsze być skromni/uniżeni wobec Allah. . Tadaru’ to termin, który oznacza ogromną pokorę i skromność/uniżoność spowodowaną zwątpieniem/rozpaczą i wyraża się, gdy dana osoba osiągnęła swój ostateczny punkt. . Imam Ahmad ibn Hanbal wyjaśnił to mówiąc: “Wyobraźmy sobie człowieka tonącego na środku morza i wszystko co ma to kawałek drewna, którego się trzyma. Jest on […]

Ibaadah – oddawanie czci

Oddawanie czci jest kompleksowym słowem dla wszystkiego, co Allah kocha i z czego jest zadowolony zarówno mowa i działanie, wewnętrzne i zewnętrzne, a także to, co jest wolne od wszystkiego, co neguje lub przeczy temu. . (al-Haafidh al-Hakamee ,A‘laam As-Sunnah Al-Manshoorah li I’tiqaad At-Taaifah An-Naajiyah Al-Mansoorah ) . Autor: Izabela Sanak

Znaczenie AQEEDA

  Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”. W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”.   Al-Aqeedah jest tym, co człowiek bierze jako religię. Mówi się, że “ma dobrą Aqeedah”, co oznacza, “chronioną od wątpliwości”. Aqeedah jest aktem serca, którym jest wierzyć i […]

Ahkam – status prawny

AHKAM – status prawny. .Według islamskiego prawa istnieje 5 rodzajow Ahkam: OBOWIAZKOWY- Wajib POŻĄDANY ale NIEOBOWIĄZKOWY- Mustahab ZABRONIONY- muharram ZNIENAWIDZONY ale NIEZABRONIONY -Makruh ZGODNY Z PRAWEM i DOZWOLONY – Halal . Autor: Izabela Sanak