Biografia Hafiza: Ibn Kathira

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego . Jest on szanowanym Imamem, Abu Al-Fida’, `Imad Ad-Din Ismail bin’ Umar bin Kathir Al-Qurashi Al-Busrawi – Busrańczyk z pochodzenia; Dimashqi w szkoleniu, nauce i zamieszkaniu.   Ibn Kathir urodził się w mieście Busra w 701 H. Jego ojciec był Piątkowym mówcą we wsi, ale zmarł podczas gdy Ibn Kathir […]

Jak islam uporał się z problemem niewolnictwa

Sługa zawsze powinien pamiętać, że nie wpływu na żadną korzyść/dobro, oprócz tego, co Allāh zechce. Całe jego życie jest w Dłoni Allāha i każdy narząd jego ciała działa jedynie za Jego rozkazem i opatrznością; jego sen i przebudzenie, odpoczynek i praca, słuch i wzrok, umysł i rozum, ręka i noga, serce i żołądek. Zatem jego […]

Sukces islamu

Zanim zaczniemy omawiać ostatnie dni z życia Wysłannika Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo), przyjrzyjmy się uważnie jego osiągnięciom, które powodują, że jest on najlepszym spośród wszystkim Proroków i Wysłanników. – Kiedy Bóg powiedział do swojego Wysłannika: „O ty, okryty płaszczem! Powstań i ostrzegaj!” [210], Prorok (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) […]

Spojrzenie na ekspedycje wojskowe

Jeśli uważnie przyjrzymy się bitwom islamu, ekspedycjom wojskowym wysłanym przez Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) oraz temu, w jaki sposób formował on poszczególne oddziały, to będziemy musieli przyznać, że był on jednym z największych dowódców wojskowych w historii. Wszystkie bitwy, które stoczył, i kampanie, które prowadził, mogą być wzorem wytrwałości, odwagi, taktyki […]

Wyprawa Tabuk

30.1 Przyczyny ekspedycji – Bizancjum, które było największą militarną potęgą ówczesnego świata, całkowicie bez powodu wrogo traktowało państwo islamskie. Wspominaliśmy już, jak jeden z bizantyjskich sojuszników kazał zamordować posła Wysłannika Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo). Jak pamiętamy, w odpowiedzi Prorok wysłał przeciw Bizantyjczykom wojsko pod dowództwem Zajda bin Harisa, a obie armie […]

Bitwy pod Hunajn i At-Ta’if

29.1 Przygotowania nieprzyjaciół islamu Po zdobyciu Mekki Arabowie zrozumieli, że nie mogą dłużej pozostawać obojętni wobec misji Wysłannika (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) i pozostaje im jedynie przyjąć islam lub walczyć. Większość wybrała tę pierwszą opcję, jednak niektóre barbarzyńskie klany zdecydowały się na walkę. Największe znaczenie wśród nich miały plemiona Hawazin i Sakif. […]

Odebranie Mekki z rąk bałwochwalców

Ibn al-Kajjim mówi, że wyprawa do Mekki zakończyła się największym zwycięstwem, jakim Bóg uhonorował swoją religię, swojego Wysłannika (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo), wojowników walczących na Jego drodze i wiernych, którzy kroczą drogą prostą. Dzięki temu zwycięstwu odzyskany dla islamu został Święty Dom, w kierunku którego do dzisiaj przy modlitwie zwracają się wszyscy […]

Bitwa pod Muta i mniejsze kampanie przed powrotem muzułmanów do Mekki

Bitwa pod Muta była największym i najcięższym starciem za życia Wysłannika Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo). Stanowiła ona preludium do podobojów ziem Imperium Bizantyjskiego. Doszło do niej w miesiącu dżumada al-ula ósmego roku hidżry, czyli w sierpniu 629 roku według rachuby chrześcijan. Muta była wioską leżącą u granic Wielkiej Syrii [180] (ar. […]

Wojna z Żydami z Chajbaru i inne wyprawy wojenne po traktacie z Al-Hudajbija

25.1 Wyprawa lasu albo wyprawa Zu Karad – Wyprawa ta była akcją wymierzoną w grupę ludzi z plemienia Banu Fazara, którzy dopuścili się rozboju podczas spotkania z Wysłannikiem Boga (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo). Była to pierwsza operacja militarna kierowana przez Wysłannika Boga po zawarciu traktatu w Al-Hudajbija. Według Al-Buchariego oraz Muslima, którzy […]

Zapraszanie władców innych państw do islamu

24.1 Nowy okres w historii islamu – Traktat w Al-Hudajbija był początkiem nowego etapu w historii islamu i muzułmanów. Po zawarciu układu koalicja antyislamska, złożona dotychczas z Kurajszytów, plemion Ghatafan i żydów, straciła swój najsilniejszy element. Rezygnacja Kurajszytów z walki osłabiła także zaciekłość politeistów z Ghatafan, którzy odtąd nie przejawiali większej aktywności przeciwko muzułmanom. Dzięki […]