Rozdział 04. Prawdomówność

Allah Najwyższy, powiedział: „O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i przebywajcie z tymi, którzy mówią prawdę!” Koran 9:119 „Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne” Koran 33:35 „A skoro sprawa jest postanowiona, lepiej byłoby dla nich, aby byli szczerzy wobec Boga” Koran 47:21 Abdullah bin Masud przekazał, że Prorok (pokój […]

ROZDZIAŁ 69. Zalety odosobnienia w czasach zepsucia popełnianego przez ludzi na świecie

Allah Wywyższony, powiedział: „Więc uciekaj się do Allah (od Jego Kary do Miłosierdzia – Islamski Monoteizm), zaprawdę ja (Muhammad, pokój z Nim) ostrzegam was przed Nim.” (51:50)   Sa’d bin Abu Waqqas (niech Allah będzie z niego zadowolony) przekazał: Wysłannik Allah (pokój z Nim) powiedział: „Allah kocha tego, który jest pobożny, wolny od wszelkich pokus […]

Rozdział 68: Prowadzenie wstrzemięźliwego życia i wystrzeganie się tego, co wątpliwe

Allah Najwyższy mówi w Koranie: „…uważaliście to za drobnostkę, gdy tymczasem u Boga miało to wielką wagę” (24:15) „ Zaprawdę, twój Pan stoi zawsze na straży (rodzaju ludzkiego i rozlicza według błogosławieństw, którymi go obdarza)” (89:14) 588. An-Nu’man bin Bashir (niech Allah będzie z niego zadowolony) relacjonował: Wysłannik Allaha (pokój z Nim) powiedział: „To, co […]