Hadisy Qudsi

    Hadisy Qudsi to jeden z szczególnych rodzajów hadisów, które choć relacjonowane są przez Proroka to ich łańcuch przekazu prowadzi do Allaha i z powodu tego łańcucha przekazu, stosowane są w odniesieniu do nich terminy; Qudsi, a także Hadis Ilahi, Rubbani- które wskazują na ich Boskie pochodzenie. Znaczenie świętego hadisu pochodzi od Allaha, użyte […]