Czy modlitwa kobiety różni się od modlitwy mężczyzny? Jeśli tak, to czym?

Ogólnie, każdy element modlitwy kobieta wykonuje w taki sam sposób jak mężczyzna, chyba, że są dowody wskazujące na to, że jest inaczej. Jest kilka różnic odnośnie modlitwy kobiet i mężczyzn, chociaż nie dotyczą one zasad wykonywania samej modlitwy. Oto one: kobiety nie muszą wykonywać Azanu oraz Iqamy, tak jak mężczyźni. Co więcej, jeśli obecni są […]

Modlitwa piątkowa (salatul Dżumu’a)

Dotychczas omawialiśmy modlitwy codzienne. Omówimy teraz piątkowe zgromadzenia modlitewne. Wspólna modlitwa piątkowa jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Powstrzymywanie się od uczestnictwa w tej modlitwie nie może być usprawiedliwione. Koran nałożył na wiernych obowiązek regularnego uczestniczenia w zbiorowych modlitwach piątkowych: {O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać […]

Skracanie modlitwy ze względu na płacz dziecka

  Chwała Allahowi Uczeni są zgodni co do tego, że przerywanie modlitwy beż ważnego powodu jest haram (niedozwolone). Jeżeli dziecko płacze a ojciec albo matka nie są w stanie go uspokoić wykonując tym samym modlitwę, mogą ją przerwać z obawy, że dziecko spotkało jakieś nieszczęście, krzywda bądź w obawie że jego płacz może zakłócać innym […]

Czy zmiana pieluszki u dziecka bądź dotknięcie jego moczu oraz intymnych części ciała unieważnia wudu (ablucje) ?

Chwała Allahowi. Wudu nie zostaje unieważnione jeśli zmieniasz pieluszkę, tak samo jak nie zostaje unieważnione jeśli dotykasz nadżis (czyli nieczystości takich jak mocz oraz kał dziecka). Zostało jednak przekazane, że należy dokładnie zmyć nieczystości jeżeli zamierzasz się modlić. W tej opisanej sytuacji należy jedynie dokładnie umyć ręcę. Bazując na fatwie sziecha ibn Dżibrina, jeśli chodzi […]

Czas modlitw. Jak je określić ?

Każda modlitwa ma swój odkreślony czas, podczas którego musi zostać odprawiona. Koran wyznaczył czas modlitw w sposób dość ogólny, natomiast sunna go sprecyzowała. Allah objawił w Koranie: „A kiedy zakończycie modlitwę, to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając na boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie modlitwę! Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!” [4:103] […]

Azan oraz Ikam

AZAN to werbalne ogłoszenie nastania czasu konkretnej modlitwy. Azan wykonywany jest w ściśle określony sposób, w celu wezwania ludzi na modlitwę zbiorową. Azan jest cechą charakterystyczną społeczeństwa muzułmańskiego i praktyki religijnej Islamu. Wykonywanie azanu jest obowiązkowe. Brzmienie azanu: Allahu Akbar                                                    […]

Ktoś nie może modlić się o wyznaczonej porze z powodu pracy. Co powinien zrobić?

PYTANIE Mieszkam w Australii i pracuję w restauracji typu fast-food, gdzie serwuje się głównie drób. Pracuję trzy razy w tygodniu. Za każdym razem zmiana trwa 3-4 godziny bez przerwy (przerw nie ma, bowiem nie przysługuje ona nikomu, kto pracuje mniej, niż 5 godzin).  Z powodu zmiany czasu na letni oraz zmieniających się pór modlitw, w […]

Warunki modlitwy

 Aby modlitwa była poprawna, obowiązkiem każdego Muzułmanina przed przystąpieniem do modlitwy jest przestrzeganie następujących warunków: 1. Czystość ciała, ubrania oraz miejsca modlenia się. 2. Dokonanie łudu (ablucji) lub jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonanie ghusl czy wykonanie tajammum w szczególnych przypadkach. 3. Odpowiedni ubiór. Kobieta musi zakryć całe ciało oprócz twarzy i dłoni. Mężczyzna musi zakryć […]