Modlitwa osoby, która nie ma dostępu do wody ani do czystego kurzu

  Osoba w tym stanie, powinna odmówić modlitwę i nie musi jej powtarzać. Dowodem na to jest hadis przekazany przez Muslim powołującego się na Aiszę  : „Aisza pożyczyła od siostry Asmy naszyjnik, który zaginął podczas ekspedycji, podczas której Aisza towarzyszyła Prorokowi. Prorok wysłał jednego z towarzyszy, aby odnalazł naszyjnik. Czas modlitwy rozpoczął się, kiedy byli […]

Czynniki, które unieważniają tajammum

  1. Wszystko co unieważnia wudu, unieważnia tajammum, albowiem tajammum jest substytutem wudu/gusl. Również dostępność wody unieważnia tajammum, dla tych osób, które wykonały tajammum, ze względu jej brak oraz dla tych, które nie były w stanie użyć wody z innych względów. Jeżeli przyczyny się wyczerpały i jesteśmy w stanie użyć wody, tajammum staje się nieważny. […]

Rzeczy dozwolone dla osoby która wykonuje tajammum

  Tajammum zastępuje wudu oraz gusl, kiedy woda jest nieosiągalna, zatem to co możemy robić po wudu lub gusl, możemy robić po tajammum. Dotyczy to modlitwy, trzymania Koranu, etc. Nastanie czasu modlitwy nie jest konieczne dla ważności tajammum. Po jednym tajammum, możemy modlić się tyle razy ile chcemy, oferując obowiązkowe i nadobowiązkowe modlitwy. Zatem tajammum […]

Jak wykonać tajammum

  1. Najpierw, powinna być intencja – w myślach, oczyszczenia siebie i naszego ciała poprzez tajammum z mniejszej lub większej nieczystości. 2. Mówimy: „Bismillahi” 3. Wcieramy kurz w palce dłoni, zdmuchując nadmiar, następnie przecieramy twarz i obie ręce do nadgarstków. Prorok (pzn) rzekł: „Wystarczy wam, jeżeli tak uczynicie.” Wówczas potarł obiema rękoma o ziemie, dmuchnął […]

Kurz, który może zostać użyty do tajammum

  Wolno wykonać tajammum czystym kurzem lub jakąkolwiek inną substancją, pochodzącą z ziemi, piasku, skały, kamieni, opierając się na oświadczeniu Allaha: [Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi – chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie […]

Tajammum

Oczyszczenie za pomocą kurzu lub pyłu oraz okoliczności, które zezwalają na tajammum. Allah rzekł: [Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi- chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli […]

Masz (mash-h), przecieranie bandaża lub/i gipsu.

1. Dozwolone jest przetarcie bandaża lub innego materiału użytego do ochrony kończyn zranionej lub chorej osoby. 2. Jeżeli nie możemy umyć kończyny, kończyn podczas wudu, wówczas zalecane jest przetarcie bandaża. 3. Kiedy zalecane jest przetarcie? Kiedy osoba ma złamaną nogę, ranę i chce wykonać wudu lub gusl, normalnie musiałby umyć uszkodzoną kończynę, nawet jeżeli wymagałoby […]

Kilka dodatkowych kwestii dotyczących gusl

1. Jeden gusl „obejmuje” dwie różne przyczyny: na przykład, kobieta miała mokry sen tuż przed zakończeniem menstruacji; muzułmanin wziął kąpiel z okazji Eid, święta, które wypada w piątek; czy też muzułmanin był w stanie dżunub w piątek. Aczkolwiek niezbędna jest intencja oczyszczenia z obu nieczystości. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) powiedział: „Każdy człowiek otrzyma to, […]

Gusl, który jest mustahabb (pożądany)

Mustahabb: jest to uczynek, za który otrzymamy od Allaha nagrodę, aczkolwiek jeśli go nie uczynimy, nie zostaniemy ukarani. 1. Gusl piątkowy. Ponieważ piątek jest dniem modlitwy zbiorowej w dużym zgromadzeniu, Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) zalecił nam wykonanie gusl, ażeby muzułmanin był w najlepszym stanie czystości. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) rzekł: „Gusl w piątek […]

Gusl według sunny

  Wykonując gusl opieramy się na sunnie Proroka (pzn). 1. Rozpoczynamy od trzykrotnego umycia rąk; 2. Umycia intymnych części ciała; 3. Dokonania kompletnego wudu, tak jak przed modlitwą. Następnie polewamy wodą całe ciało, zaczynając od prawej, potem lewej strony, pomagając sobie rękoma. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby woda dotarła wewnątrz uszu, pępka, pomiędzy […]