Definicja az-zakat, ocena i powstrzymywanie się od płacenia Az-zakat

Definicja. Az-zakat to określona część majątku, którą Bóg kazał wydzielić i dać tym, którym się ona należy. Az-zakat to obowiązkowy podatek od nadwyżki indywidualnego majątku, którego zbiór jest rozprowadzany pośród ubogich w islamie. Historia Az-zakat. Ostatecznie Az-zakat stał się obowiązkiem w Medynie, gdzie ustalone zostały wartość, od której płaci się Az-zakat, jej kwotę, własność podlegającą […]

Jak płacić Zakat Al Fitr?

  Ramadan, dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim (wg Hidżry) jest miesiącem znanym z: (1) Sijamu- postu (czyli powstrzymywania się od jedzenia, picia, stosunków seksualnych, a także bezwzględniejszego unikania kłamstwa, plotek, oszczerstw, próżnej mowy, walki, która nie jest na drodze Allaha etc., jak również abstynencji od palenia, muzyki, filmów, niepotrzebnego oglądania telewizji, przekleństw, etc., od świtu […]