Błędne świadectwo? Czy za zerwany owoc odpowiada Ewa ?

Wszystkie trzy religie zgadzają się co do jednego: zarówno kobieta jak i mężczyzna zostali stworzeni przez Boga, Stwórcę całego świata. Rozdźwięk pojawia się jednak, tuż po stworzeniu pierwszego mężczyzny – Adama i pierwszej kobiety – Ewy.

Judeochrześcijańska koncepcja kreacji Adama i Ewy opisana jest szczegółowo w Księdze Rodzaju 2:4-3:24. Bóg zabronił obojgu spożywania owoców z zakazanego drzewa. Wąż skusił Ewę do zjedzenia owocu, Ewa uwiodła Adama. Kiedy Bóg skarcił Adama za to co zrobił, ten obciążył  winą Ewę:

„Kobieta którą tu ze mną umieściłeś – dała mi owoc z drzewa i zjadłem go.”

 W konsekwencji Bóg zwrócił się do Ewy:

„Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”

Do Adama rzekł:

„Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. 

Islamska koncepcja pierwszego stworzenia przedstawiona jest w Koranie w kilku miejscach.

„A ty, Adamie! Zamieszkaj z twoją żoną w Ogrodzie! Jedzcie obydwoje, z czego chcecie, ale nie zbliżajcie się do tego drzewa, bo oboje znajdziecie się wśród niesprawiedliwych!” I szatan zwiódł ich na pokuszenie, z zamiarem ukazania im ich nagości,  która była dla nich skryta; i powiedział: „Zakazał wam wasz Pan tego drzewa tylko dlatego, abyście się nie stali aniołami lub istotami nieśmiertelnymi.” I przysięgał im obojgu: „Jestem dla was dobrym doradcą!”

 

I doprowadził ich do upadku przez oszukaństwo. A kiedy oni skosztowali z tego drzewa, ujrzeli swoją nagość i zaczęli zszywać dla siebie liście z Ogrodu. Wtedy wezwał oboje ich Pan: „Czyż nie zakazałem wam tego drzewa? I czy wam nie mówiłem, że szatan jest dla was wrogiem jawnym?!” Oni oboje powiedzieli: „Panie nasz! Uczyniliśmy niesprawiedliwość samym sobie. I jeśli Ty nam nie przebaczysz, i jeśli nie okażesz nam Swego miłosierdzia, to zapewne będziemy wśród stratnych (Koran, 7:19-23)

Uważne spojrzenie na te dwa przykłady przedstawienia aktu stworzenia, ujawnia kilka znacznych różnic. Koran, w przeciwieństwie do Biblii, w jednakowym stopniu obwinia Adama i Ewę za popełniony błąd. Nigdzie w Koranie, nie znajdziemy nawet najmniejszej wzmianki, że to Ewa nakłoniła Adama do zjedzenia owocu, a nawet, że to ona pierwsza go skosztowała. Ewa  nie jest ani uwodzicielką, ani kusicielką, ani zdrajczynią, Ewy nie karze się na „trud brzemienności. Bóg, zgodnie z Koranem, nie karze nikogo za winy innych. Adam i Ewa popełnili grzech razem, a gdy poprosili Boga o wybaczenie – On im wybaczył.

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.