Biografia Hafiza: Ibn Kathira

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego
.
Jest on szanowanym Imamem, Abu Al-Fida’, `Imad Ad-Din Ismail bin’ Umar bin Kathir Al-Qurashi Al-Busrawi – Busrańczyk z pochodzenia; Dimashqi w szkoleniu, nauce i zamieszkaniu.
 
Ibn Kathir urodził się w mieście Busra w 701 H. Jego ojciec był Piątkowym mówcą we wsi, ale zmarł podczas gdy Ibn Kathir miał zaledwie cztery lata. Brat Ibn Kathira, Shaykh Abdul-Wahhab, wychowywał go i nauczał, dopóki nie przeniósł się do Damaszku w 706 H., kiedy miał pięć lat.
.

Nauczyciele Ibn Kathira

.

Ibn Kathir studiował Fiqh – Islamskie orzecznictwo – z Burhanem ad-Din, Ibrahimem bin `Abdur-Rahmanem Al-Fizari, znanym jako Ibn Al-Firkah (który zmarł w 729 H). Ibn Kathir usłyszał Hadisy od 'Isa bin Al-Mutim, Ahmada bin Abi Taliba, (Ibn Ash-Shahnah) (który zmarł w 730 H), Ibn Al-Hajjara (który zmarł w 730 H) i narratora Hadisów Ash-Sham (obecnie Syria i jej okolice); Baha Ad-Din al-Qasima bin Muzaffar bin `Asakir (który zmarł w 723 H) i Ibn Ash-Shirdzi, Ishaqa bin Yahya Al-Ammuddi, znanego także jako 'Afif Ad-Din, Zahiriyyah Shaykh, który zmarł w 725 H, i Muhammada bin Zarrad. Pozostał z Jamalem Ad-Din, Yusufem bin Az-Zaki AlMizzi, który zmarł w 724 H, korzystając z jego wiedzy, a także poślubiając jego córkę. On również czytał z Shaykhem Al-Islam, Taqi Ad-Din Ahmadem bin `Abdul-Halim bin 'Abdus-Salam bin Taymiyyah, który zmarł w 728 H. Również czytał z Imamem Hafiz i historykiem Shams Ad-Din, Muhammadem bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Adh-Dhahabbim, który zmarł w 748 H. Również Abu Musa Al-Qarafai, Abu Al-Fath Ad-Dabbusi i 'Alim bin Umar As-Suwanim i innymi, którzy dali mu pozwolenie do przekazywania wiedzy, której nauczył się z nimi w Egipcie.
.
W swojej książce, Al-Mujam Al-Mukhtas, Al-Hafiz Adh-Dhaliabi napisał, że Ibn Kathir był: „Imamem, uczonym prawoznawstwa, umiejętnym znawcą Hadisów, znanym Fagih i uczonym Tafsiru, który napisał kilka wiele przynoszących korzyści książek.”
 
Ponadto, w Ad-Durar Al-Kdminah, Al-Hafiz Ibn Hajar AlAsqalani powiedział: „Ibn Kathir pracował nad tematem Hadisów w dziedzinach tekstów i łańcuchów narratorów. Miał dobrą pamięć, jego książki stały się popularne w okresie jego życia, a ludzie uzyskiwali korzyści z nich po jego smierci.”
 
Również, znany historyk Abu Al-Mahasin, Jamal Ad-Din Yusuf bin Sayf Ad-Din (Ibn Taghri Bardi), powiedział w swojej książce, AlManhal As-Safi: „On jest Shaykhiem, Imamem, wielkim uczonym` Imad ad-Din Abu Al-Fida ’.Uczył się szybko i był bardzo aktywny w zbieraniu wiedzy i pisaniu. Był doskonały w obszarach Fiqh, Tafsir i Hadisów. Zebrał wiedzę, zautoryzował (książki), nauczał i przekazywał hadisy i pisał. Miał ogromną wiedzę z zakresu Hadisów, Tafsir, Fiqh, języka Arabskiego, i tak dalej. Dawał Fatawy (werdykty religijne) i nauczał, aż do śmierci, niech Allah obdarzy go miłosierdziem. Był znany ze swej precyzji i ogromnej wiedzy, i jako uczony historii, Hadisów i Tafsiru.”
.

Sudenci Ibn Kathira

.

Ibn Hajji był jednym z uczniów Ibn Kathira, i opisał Ibn Kathira następująco: „On miał najlepszą pamięć do tekstów Hadisów. Miał też najwięcej wiedzy dotyczącej narratorów i autentyczności, jego rówieśnicy i nauczyciele uznawali jego kwalifikacje. Za każdym razem kiedy go spotkałem czerpałem od niego korzyści.”
Również Ibn Al-`Imad Al-Hanbali powiedział w swojej książce Shadhardt Adh-Dhahab, „Jest on renomowanym Hafizem `Imad ad-Din, którego pamięć była doskonała, którego zapominanie było malutkie, którego rozumienie było adekwatne, i który miał dobrą wiedzę z języka Arabskiego.” Ponadto, Ibn Habib powiedział o Ibn Kathir,”Słyszał wiedzę i ją kolekcjonował i napisał wiele książek. Przyniósł komfort dla uszu swoimi Fatwami i przekazanymi Hadisami i przyniósł korzyści innym ludziom. Dokumenty, które zawierały jego Fatwy przekazano różnym (Islamskim) prowincjom. Co więcej, był znany ze swojej precyzji i szerokiej wiedzy.”
.

Książki Ibn Kathira

.

1 – Jeden z najwspanialszych książek, które napisał Ibn Kathir to jego Tafsir Świętego Koranu, który jest jednym z najlepszych Tafsirów, które opierają się na narracji [o Hadisy, Tafsiry Towarzyszy itp]. Tafsir przez Ibn Kathira był wielokrotnie drukowany i kilku uczonych podsumowało go.
.
2- Kolekcja Historii znana jako Al-Biddyah, która została wydrukowana w 14 tomach pod nazwą Al-Bidayah wanNihdyah i zawiera historie Proroków i poprzednich pokoleń, Seerah Proroka (życiorys) oraz historie Islamu aż do jego czasu. Dodał również książkę Al-Fitan, o Znakach Ostatniej Godziny.
.
3- W -Takmil ft Ma`rıfat Ath-Thiqat wa Ad-Du’afa wal Majdhil które Ibn Kathir zebrał z ksiąg swoich dwóch Shayków Al-Mizzi i Adh-Dhahabiego; Al-Kdmal i Mizan Al-Ftiddl. Dodał kilka korzyści dotyczących przedmiotu Al-Jarh i At T’adil.
.
4- Jami` Al-Masdnfd. W tej książce, Ibn Kathir zgromadził narracje Imamów Ahmad bin Hanbala, Al-Bazzara, Abu Ya`la Al- Mawsili, Ibn Abi Shaybah oraz z sześciu kolekcji Hadisów: Dwa Sahihs [Al-Bukhari i Muslim] oraz Czterech Sunan [Abu Dawud, At-Tirmidhi, AnNasa i Ibn Majah]. Ibn Kathir podzielił tę książkę według dziedzin Fiqh.
.
5-Tabaqat Ash-Shafiyah, która zawiera również zalety Imama Ash-Shafi.
.
6- Ibn Kathir napisał odniesienia dla Hadisów Adillat AtTanbfh, ze szkoły Shafi Fiqh.
.
7- Ibn Kathir zaczął wyjaśnienie Sahih Al-Bukhari, ale nie skończył tego.
.
8- Zaczął pisać duży tom o Ahkam (Prawa), ale zakończył tylko do rytuałów Hajj.
.
9- Podsumował Al-Bayhaqi’s 'Al-Madkhal. Wiele z tych książek nie zostało wydrukowanych.
.
10- Podsumował `Ulum Al-Hadith przez Abu 'Amr bin AsSalah i nazwał ją Mukhtasar `Ulum Al-Hadith. Shaykh Ahmad Shakir, Egipcjanin Muhaddith, wydrukował tę książkę wraz ze swoim komentarzem do niej i nazwał ją Al-Ba’th Al-Hathfthf i Sharh Mukhtasar `Ulum Al-Hadith.
.
11- As-Sfrah An-Nabawiyyah, który jest zawarty w jego książce Al-Biddyah, i obie te książki są w druku.
.
12- Badania nad Jihadem zwane Al-Ijtihad ft Talabi Al-Jihad, które zostało wydrukowane kilka razy.
.

Śmierć Ibn Kathira

.

Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asgalani powiedział: „Ibn Kathir stracił wzrok tuż przed końcem swojego życia. Zmarł w Damaszku w 774 H.” Niech Allah obdarzy miłosierdziem Ibn Kathira i uczyni go wśród mieszkańców Jego Raju.
____________________________________________________________________________
Tłumaczenie z książki w języku angielskim: „TAFSIR IBN KHATIR BOOK. A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir Volumes 1 – 10. In The English Language with Arabic Verses”
Biografia Hafiz Ibn Kathira – Autora Tafsiru Ibn Kathir przez honorowego Shaykha ` Abdul-Qadir Al-Arna’ut , niech Allah go chroni.
.
Tłumaczenie: Ania Iman Soliman

 

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.