Fatwy

Bismillah-Rahmani-Rahiim

 

ZWYCZAJE, TRADYCJE I INNOWACJE


Obchodzenie Mawlid al-Nabi (urodzin Proroka Muhammada)

Nie ma nic w Koranie na podstawie czego moglibyśmy stwierdzić, że powinniśmy obchodzić Mawlid urodziny Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Sam Prorok nie robił tego ani też nie zalecił nikomu innemu tego robić, ani za jego życia ani po śmierci. Wręcz przeciwnie, powiedział im, aby nie przesadzali w wychwalaniu go, tak jak zrobili to chrześcijanie z Jezusem. Czytaj więcej

Uczestniczenie w niemuzułmańskich świętach ( takich jak święto „bożego narodzenia”)

Islam jest prosta religią, opartą na szczerzej wierze w Jedynego Boga, który ani nie został zrodzony ani nie umarł. On jest Stworzycielem wszystkiego co nas otacza, On daje nam życie i On sprowadza na nas śmierć. Nie można wierzyć jednocześnie w to ze Bóg jest Stworzycielem wszystkiego oraz obchodzić Jego narodzenie. Według islamu Jezus (pokój z Nim) jest Prorokiem, który głosił tą samą religię co Adam, Abraham, Muhammad oraz wszyscy inni Prorocy (pokój z Nimi). Jezus nie jest bogiem, a jedynie Jego Prorokiem. Czytaj więcej

Tatuaże są Haram

Usuwanie tatuaży jest obowiązkowe, chyba że ktoś obawia się wyrządzenia krzywdy podczas wykonywania suchej ablucji [tajammum]. Jeśli ktoś był Muzułmaninem gdy zrobił tatuaż, to musi odpokutować. Jeśli ktoś przyjął Islam mając już tatuaż, to dawne grzechy zostały wymazane po zaakceptowaniu Deen; Zgodnie z tym, grzech tatuowania zostaje odpuszczony. Czytaj więcej


POŻYWIENIE


Czy jest dozwolone muzułmaninowi jeść żelatynę

Żelatyna jest kruchą substancją otrzymywaną w procesie gotowania kości, kopyt i tkanek zwierzęcych. Tak więc zależy to od samego zwierzęcia. Jeśli jest to zwierzę, którego mięso jest Halal, takiego jak krowa, wielbłąd, owca itp, wtedy żelatyna jest Halal, i tak jest w przypadku wszystkich wytworzonych z niego produktów spożywczych. Jednakże, jeżeli mięso zwierzęcia jest haram tak jak w przypadku świni, wtedy wytworzona żelatyna jest niedozwolona. Czytaj więcej

Czy ocet winny jest dozwolony?

Biały ocet winny, tak jak inne rodzaje octu, jest dozwolony (halal) mimo, że – na którymś etapie procesu jego produkcji – mógł on być winem, zanim stał się octem, gdyż pierwotną intencją było wyprodukowanie octu, a nie wina. Jeśli zamierzonym efektem końcowym procesu produkcji było wino, a zamiast tego stało się ono octem, wciąż jest to dozwolone (halal) z punktu widzenia wszystkich uczonych islamu. Czytaj więcej


ZWIERZĘTA


 Postanowienia o sprzedaży kotów

Większość uczonych wyraża opinie, że koty można sprzedawać, niektórzy inni uważają, że jest to zakazane (haram). Ci drudzy należą do mazhabu (szkoły) Zaahiri, takie stanowisko było wspomniane także w przekazie Imama Ahmada (RA). Ibn al-Mundhir przekazał je także od Abu Hurejry (RA). Czytaj więcej

  Trzymanie psa w domu

Islam jest religią czystości, a psy nie należą do czystych zwierząt. Między innymi przynoszą one dużo szkodliwych zarazków i chorób. Z medycznego punktu widzenia chowanie psa w domu niesie ze sobą ryzyko zagrożenia zdrowia. Psy z powodu kontaktowego sposobu poznawania świata zbierają wszelkie drobnoustroje i przenoszą je na łapach, nosie oraz pysku, a część z nich jest również groźna dla człowieka. Czytaj więcej


NIEWIDZIALNE, MAGIA 


Świat dżinnów

Świat dżinnów to odrębny, niezależny świat, który ma swój własny, niepowtarzalny charakter oraz cechy ukryte przed ludźmi. Dżinny i ludzie maja pewne wspólne właściwości, posiadają na przykład rozum i wolną wolę wyboru między złem i dobrem. Słowo dżinn pochodzi od arabskiego korzenia oznaczającego „ukryty przed wzrokiem”. Czytaj więcej

Złe oko oraz ochrona przed nim

Muzułmańskim uczonym ze Stałego Komitetu do Wydawania Fatw (werdyktów religijnych) zadano to pytanie: “Jak definiuje się złe oko (spojrzenie)? Allah objawił nam w Koranie (Al-Falaq 113:5) {… i przed złem człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!}. Czy hadis, w którym Prorok ( pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: Jedna trzecia tych, którzy są w grobie jest tam z powodu złego spojrzenia” – jest wiarygodny? Czytaj dalej


ZASADY FIQH


Zakaz Qaza

Ten, który obcina włosy powinien mieć je wszystkie tej samej długości. Ten, który obcina włosy po bokach głowy bardziej niż na środku podchodzi pod “qaza”, co jest zabronione. Al-Bukhari (5921) i Muslim (2120) przekazane od Ibn ‘Umara, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’. Naafi’ (jeden z narratorów hadisów) powiedział, wyjaśniając qaza’: Golenie części głowy chłopca i pozostawienie części. Czytaj więcej

Trudności napotykane przez kobietę, która nosi hijab

Przede wszystkim chcielibyśmy ci pogratulować, że zostałaś poprowadzona przez Allaha do przyjęcia Islamu, prawdziwej i ostatecznej religii. Proszę Allaha, aby pomógł nam i tobie pozostać wiernymi w przynależeniu do niej, aż do śmierci. Czytaj więcej

Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie

Jeśli wyznawca może dobrze powiedzieć du’a po Arabsku, to nie jest dopuszczalne, żeby wykonywał du’a w jakimkolwiek innym języku. Ale jeśli wyznawca nie jest w stanie wykonać du’a w języku arabskim, nie ma powodu, dlaczego nie powinien wykonać du’a w swoim własnym języku, tak długo jak tylko rozpoczynie naukę języka Arabskiego w międzyczasie.Czytaj więcej

Zasady dotyczące używania kosmetyków

Czy makijaż jest dozwolony dla kobiety jeżeli nie zawiera on w swoim składzie alkoholu oraz składników pochodzenia zwierzęcego? Czytaj wiecej

Leczenie kobiet przez lekarza-mężczyznę

Jakie są zasady dotyczące możliwości leczenia Muzułmanki przez lekarza-mężczyznę? Czytaj więcej


ETYKIETA, MORALNOŚĆ


Etykieta snów. Sny i ich interpretacja.

Pod koniec czasu, prawie każde sny nie będą nieprawdziwe. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Tak będzie ponieważ Proroctwo i jego skutki będą bardzo daleko w czasie, więc wierzącym będzie dane trochę rekompensaty w postaci snów, które będą im przynosić trochę dobrych wiadomości lub pomogą im być cierpliwymi i wytrwałymi w ich wierze.” (al-Buchari, 6499; Muslim, 4200). Czytaj więcej

Zalety miesiąca Allah Muharram

Miesiąc Allah Muharram jest wspaniałym i błogosławionym miesiącem. Jest to pierwszy miesiąc roku Hidżry i jest jednym ze świętych miesięcy, w związku z którym Allah mówi (interpretacja znaczenia): “Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy (przypis: w roku) zaznaczonych w Księdze Boga w Dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery Święte (przypis: 1-szy, 7-my, 11-ty i 12-ty miesiąc kalendarza Islamskiego). To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości (…)” [at-Tawbah 9:36]. Czytaj więcej

Które z dobry uczynków są najbardziej skuteczne w wymazywaniu grzechów?

Allah, niech będzie wywyższony, mówi (interpretacja znaczenia): “Zaprawdę: czyny piękne usuwaja czyny złe.” [11: 114]. Co jest największym aktem kultu, który może wymazać złe uczynki? Czy jest to mówienie: Laa ilaaha ill-Allah (nie ma boga oprócz Allah)? Czy słowa Allah (interpretacja znaczenia): “A temu kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście (z każdej trudności)” [65: 2] odnosi się do grzesznika, który porzuca swój grzech, żałuje i prosi Allah o przebaczenie? Czytaj więcej

Zasady dotyczące pisania skrótów (S) lub (SAWS) itp.

Nakazane zostało, aby pisać: “Salla Allaahu aleyhi wa Salaam (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)” w całości, a nie pisanie go w formie skróconej jak (S) lub (SAWS) itp. Czytaj więcej

Kiedy powinniśmy powiedzieć: “Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah”?

Znaczenie tej frazy (nie ma mocy i nie ma siły z wyjątkiem Allaha) jest przyznaniem się danej osoby, że nie jest w stanie nic zrobić bez pomocy i wsparcia Allah. Bez względu na to jak wielka jest jego moc, energia i siła to stają się małe, a osoba ta wciąż nie może nic zrobić bez pomocy Allah, który jest Ponad Swoim stworzeniem, Największy, w stosunku do Którego nic innego nie jest wielkie. Każda osoba silna jest słaba w porównaniu do Allah. Każdy wielki człowiek jest maleńki i słaby w porównaniu z Jego Mocą. Czytaj więcej

Czy jest dopuszczalne dla osoby, gdy zapomni powiedzieć “in sha Allah”, aby powiedziała to po upływie dłuższego okresu czasu?

Jednym z nich jest ten, że ten aayah jest połączony z tym, co przychodzi przed nim, a to oznacza, że jeśli powiesz: “Jutro zrobię tak i tak”, ale zapomnisz powiedzieć “in sha Allah”, a następnie po tym przypomnisz sobie, powinieneś powiedzieć “in sha Allah”. Innymi słowy, wspomnij swojego Pana, łącząc wszystko z Jego wolą dotyczącą tego, co chcesz zrobić jutro, kiedy przypomnisz sobie po tym jak zapomniałeś. Czytaj więcej

Utrata dziecka

Istnieje wiele tekstów w Koranie i Sunnie, które wskazują wielką nagrodę dla tych, którzy są cierpliwi i stwierdzają, że Allah da im nagrodę bez miary. Dotyczy to każdego, kto znosi z cierpliwością każde nieszczęście, którym jest przetestowany. Niewątpliwie utrata dziecka jest jednym z największych nieszczęść dla tego, którego to spotyka. Kto znosi to z cierpliwością i przyjmuje wolę i dekret Allah będzie miał wielką nagrodę poprzez łaskę i dobroć Allah. Czytaj więcej

Tłumaczenie imion i atrybutów Allaha na inne języki i składanie przysięgi na te imiona

Czy dozwolone jest tłumaczenie imion i przymiotów Allah na jezyki inne niż arabski i używanie słów takich jak “God” (Bóg) w języku angielskim lub “Khoda” w języku kurdyjskim, co znaczy Allah? Czy dozwolone jest składanie przysiąg używając tych imion we wspomnianych językach? Czytaj więcej


KORAN I NAUKA


Kiedy jest czas na recytowanie Sury Al-Kahf w Piątek?

Według Sunny, kiedy jest właściwy czas, aby recytować Surę al Kahf w Piątek? Powinna być recytowana po Fajr i przed Modlitwą Jumuah lub w dowolnym momencie w Piątek? Ponadto, czy jest to z Sunny aby recytować Surę al-Imran w Piątek? A jeśli tak, to kiedy jest właściwy czas, aby to zrobić? Czytaj więcej

Jeżeli osoba słucha Sury al-Kahf w Piątek, będzie miała taką samą nagrodę jak ta, która ją czyta?

Jeżeli osoba słucha Sury al-Kahf w Piątek, będzie miała taką samą nagrodę jak ta, która ją czyta? Czy słuchanie Sury al-Kahf w Piątek przyniesie taką samą nagrodę, jak temu który ją czyta? Czytaj więcej

Zasady związane z nieuczestnictwem w Jummuah

Jeżeli osoba, dla której Jummuah jest obowiązkowa nie uczestniczy w niej i nie ma ona ważnego usprawiedliwienia, jest to grzech główny. Kto nie uczestniczy w trzech Jummuah (z rzędu) poprzez zaniedbanie zostaje umieszczona pieczęć na jego sercu i jest on uważany za jednego z ghaafileen (zaniedbujących, niedbałych).Czytaj więcej