Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?

. Osoba zadała pytanie Szeikhowi Muhammadowi bin Saalih al-Uthaymeen (oby Allah się nad nim zmiłował): „Dlaczego moje modlitwy nie chronią mnie przed popełnianiem zła?” . . Sheikh (Raḥimahullāh) odpowiedział: „Moja rada dla ciebie jest taka, abyś nawrócił się do Allah, azzawajal, i był szczery w powrocie do Niego. Powinieneś być świadomy wielkości Tego, którego nie […]

Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie.

20953: Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie. Czy możemy wykonywać Dua w językach innych niż arabski w salat po tashahud i dua w sunnie? Czy możemy wykonywać inne Dua z Koranu, które nie są z Sunny? Opublikowane Data: 09/03/2003 . Chwała Allahowi. . Po pierwsze: Jeśli wyznawca może dobrze powiedzieć du’a […]

Hadis nr 7 Nawawi z komentarzem

. W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego   Hadis 7: Religia jest Naseehah (Szczera Rada) . Na autorytecie Tamim Al-Dari (oby Allah był z niego zadowolony): Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Religia jest naseehah (szczerość).” Powiedzieliśmy: „Do kogo?” On (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: „Do Allah, Jego Księgi, Jego Posłańca, i […]

Objawienie Koranu przynosi dwoje, zarówno Dobrą Wadomość jak i Ostrzeżenie

Na wstępie tego Tafsiru, wspomnieliśmy, że Allah Wychwala Swój Majestat na początku i końcu sprawy, On jest Tym, by być wychwalanym we wszystkich okolicznościach, wszelka chwała i podziękowania należne są Jemu, na początku i na końcu. On Wychwala Swój Majestat i objawienie Jego Potężnej Księgi Swojemu Szlachetnemu Wysłannikowi Muhammadowi (pokój i błogosławieństwo Allah z nim), […]

Co zostało wspomniane o zaletach tej Sury i pierwszych i ostatnich dziecięciu Ayah, które dają ochronę przed Dajjalem

.W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego .Tafsir Sury Al-Kahf (Księga 18) .Która została objawiona w Mekkce . Co zostało wspomniane o Zaletach tej Sury i pierwszych i ostatnich dziesięciu Ayah, które dają ochronę przed Dajjalem ____________________________________________________________________________ Imam Ahmad odnotował, że Al-Bara' powiedział: „Człowiek recytował Al-Kahf i było w domu zwierzę, które zaczęło reagować w bardzo nerwowy […]

Dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze Dua?

. W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego . 1. Modlitwa do kogoś innego niż Allah: . Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nauczał swojego kuzyna Ibn 'Abbasa, niech Allah będzie z niego zadowolony: „Gdy prosisz, poproś Allah; i kiedy szukasz pomocy, szukaj pomocy u Allah.” (Tirmidhi) Dlatego, Zawsze proś Allah bezpośrednio nie szukając żadnego pośrednika […]

Utrata dziecka

.21434: Nagroda tego, którego dziecko umiera a on znosi to cierpliwie . Jaką nagrodę otrzymają rodzice za cierpliwość i dziękując Allah, kiedy niemowlę lub dziecko umrze? . Opublikowano dnia: 17.07.2008 Chwała Allahowi. . Istnieje wiele tekstów w Koranie i Sunnie, które wskazują wielką nagrodę dla tych, którzy są cierpliwi i stwierdzają, że Allah da im […]

Hadis nr 6 z komentarzem Nawawi

.Hadis 6: Oczyszczenie Serca . Na autorytecie Abu Abdullah al-Nu’man bin Bashir (radi Allahu anhu), który powiedział: Słyszałem Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) mówiącego:   „Halal jest jasne i haram jest jasne, a pomiędzy nimi są sprawy niejasne, które są nieznane dla większości ludzi. Kto obawia się tych niejasnych spraw oczyszcza się […]

Hadis nr 5 z komentarzem Nawawi

.Hadis 5: Odrzucenie Złych Uczynków i Innowacji  . Na autorytecie matki wiernych, 'Aishy (oby Allah był z niej zadowolony), która powiedziała: Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział: Ten kto wprowadza innowacje w naszej sprawie [Islam], to co nie jest z niej wróci do niego odrzucone [przez Allah]. [Bukhari i Muslim] W jednej […]

Zasady związane z nie uczestnictwem w Jummuah

.7699: Zasady związane z nie uczestnictwem w Jummuah Jaka jest kara za nie uczestniczenie w modlitwie Jummuah. Czy mogę prosić o odpowiedź wraz z hadisem? Opublikowano dnia: 28.06.2000 Chwała Allahowi. Jeżeli osoba, dla której Jummuah jest obowiązkowa nie uczestniczy w niej i nie ma ona ważnego usprawiedliwienia, jest to grzech główny. Kto nie uczestniczy w […]