AQEEDA

 

Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”.

W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”.

 


NIEWIDZIALNY ŚWIAT


Dżiny. Ogólne oznaki opętania

Recytacja, ayat Al-Kursi, sur al-Ihlas, al-Nas, al-Falaq, która jest umieszczona poniżej w załączonym linku jest diagnostycznym narzędziem dla każdego, kto mógłby czuć się dotknięty, opętaniem przez jinna, złym okiem lub czarną magią. Czytaj więcej

Dżiny. Wywiad z egzorcystą (fragmenty)

Po pierwsze trzeba rozumieć, że są dwa rodzaje napadów (sara’). Pierwszym rodzajem są napady mózgu, który może być jedynie leczony w szpitalu. Quran nie może tego wyleczyć. Czytaj więcej

Dżiny. Silna WIARA jako ochrona przed dżinami

Jeśli sługa trzyma sie mocno Islamu, posiada szczerą wiarę w swoim sercu i pozostaje w granicach wyznaczonych przez Allah, to Szatan odchodzi i ucieka od niego. Czytaj więcej

Dżiny. Dlaczego ludzie boją się dżinów?

Istnieją dwa aspekty strachu spowodowanego przez dżiny, prawidłowy i nieprawidłowy. Prawidłowy aspekt jest wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z istnienia dżinów, które mogą opanować człowieka i spowodować, że będzie on słyszeć głosy, widzieć rzeczy i czuć, że ktoś za nim podąża oraz że będzie się bać przebywać we własnym domu. Czytaj więcej


ANIOŁY


Anioły. Poza wyobraźnią. 

Tyle tajemnic otacza te istoty, i znów spekulacje i wyobraźnia zostały uchwycone w amerykańskiej kulturze popularnej. Filmy, seriale dramtyczne i filmy dokumentalne i inne obrazy wyszły iskrząc nowym zainteresowaniem w tym temacie, który sięga tak daleko, jak historia człowieka. Ale czy rzeczywiście istnieją anioły? A jeśli tak, to jakie one są naprawdę? Czytaj więcej

Wiara w Anioły

Zobowiązani jesteśmy wierzyć w istnienie aniołów. Tylko Allah zna ich prawdziwą liczbę. Aniołowie są Mu posłuszni, wypełniają Jego rozkazy i strzegą wszechświata i stworzeń na nim żyjących. Czytaj wiecej

Obowiązki aniołów 

Każdy anioł ma powierzone zadanie, nie spóźnia się w wykonywaniu swoich obowiązków, jest całkowicie poddany i posłuszny Allah. Czytaj więcej

 


NADEJŚCIE SĄDU OSTATECZNEGO


Główne oznaki Dnia Ostatecznego

Lingwistycznie, słowo Dadźdźal pochodzi od słowa Dadźl, które znaczy kłamać i oszukiwać. Religijnie, dotyczy człowieka który jest oszustem mającym się pojawić w Dniach Ostatecznych, przypisując sobie boskość. Jego pojawienie potwierdzone jest w Sunnie oraz w Idźmaa’ (konsensus). Czytaj więcej

Czy Mahdi jest prawdziwy czy nie?

Istnieją Sahih hadisy, które wskazują, że Mahdi (niech pokój będzie z nim) pojawi się na końcu czasów. Jest On jednym ze znaków Godziny.Czytaj więcej

 


ŻYCIE PO ŚMIERCI


Dusza po śmierci – Al-Barzakh

Jak wiemy z Koranu, śmierć to nie koniec życia danej osoby, to przeniesienie się z jednego świata do drugiego. Dusza zmarłego nie zostaje unicestwiona, lecz znajdzie się w al-Barzakh (przestrzeni pomiędzy tym światem a Życiem Wiecznym). Choć po stanięciu przed Obliczem Allaha powraca do ciała, pozostaje nim połączona w inny sposób niż miało to miejsce w życiu na tym świecie.Czytaj więcej

Piekło w Islamie

Islam naucza, że Piekło jest prawdziwym miejscem przygotowanym przez Allah dla tych, którzy nie wierzą w Niego, buntują sie przeciwko Jego prawom i odrzucają Jego posłańców. Piekło jest miejscem rzeczywistym, a nie jedynie stanem umysłu i duchowej istoty. Okropności, ból, cierpienie i kara wszystkie są prawdziwe, ale mają inny charakter niż ich ziemskie odpowiedniki. Czytaj więcej

Kult zmarłych, świętych

Podrozdział ten dotyczy jednego z rodzajów politeizmu (szirk) – kultu zmarłych, czci religijnej oddawanej zmarłym (nekrolatria), uwielbieniu, wznoszeniu suplikacji, próśb do zmarłych, wierze w ich moce – wstawiennictwa, udzielania błogosławieństw, pomocy; dotyczy również kultu patronów, świętych – zmarłych osób pobożnych, religijnych, uczonych; w kościołach chrześcijańskich – osób kanonizowanych, ogłoszonych po śmierci przez Kościół jako zbawione i mogące być przedmiotem kultu (np. święty Paweł), pod opiekę których oddaje się kraje, miasta, obiekty. Czytaj więcej

Wiek ludzi w Raju

Allah przygotował Raj jako nagrodę dla Swych bliskich przyjaciół, którzy są mu posłuszni  na tym świecie oraz którzy są cierpliwi wypełniając Jego nakazy i unikając tego, czego On zakazał. On umieścił w nim (Raju) wszystko, co jest im drogie, jak rzekł (interpretacja znaczenia): [Koran 43:71] {Będzie w nich to, czego zapragną dusze, i czym rozkoszują się oczy. I będziecie tam przebywać na wieki.} Czytaj więcej