Abu Bakr: Prawdomówny (1 z 3)

 
Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim
 
„Gdybym wziął kogoś jako mojego najbliższego przyjaciela wziąłbym Abu Bakra, ale on jest moim bratem i towarzyszem.” Są to słowa proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), a Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) był jego najbliższym ziemskim towarzyszem. Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) był znany jako Siddeeq (prawdomówny). Arabskie słowo Siddeeq oznacza więcej niż brak fałszu; oznacza to osobę w stanie ciągłej prawdomówności. Ktoś, kto uznaje prawdę i dotrzymuje jej. Słowo Siddeeq implikuje prawdziwość do samego siebie, do tych którzy są wokół nas, a przede wszystkim do Allah. Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) był takim człowiekiem.
.
Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) pokazał swoją wielką miłość i szacunek dla Abu Bakra (Radi Allahu 'anhu) kojarząc go z pojęciem „najbliższego przyjaciela”. W języku arabskim słowo używane to Khaleel i oznacza więcej niż przyjaźń, raczej serdeczną bliskość z niezłamanym połączeniem. Prorok Abraham (pokój z Nim) był znany jako Khaleel Allah, a sam prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) zarezerwował to słowo dla swojej relacji z Allah, ale jego związek z Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) miał szczególną więź.
.
Powiedzenia Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i historia Islamu mówi nam, że Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) urodził się nieco ponad dwa lata po Proroku Muhammedzie (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) , i że oboje urodzili się w rodzie Quraish, chociaż w różnych klanach. Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) urodził się w dobrze usytuowanej rodzinie i ustanowił siebie jako skutecznego przedsiębiorcę i kupca. Był sympatycznym, przystępnym człowiekiem, który miał dużą liczbę przyjaznych mu ludzi w społeczeństwie.
.
Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) lubił rozmawiać i komunikować się ze wszystkimi wokół siebie i był ekspertem w Arabskim rodowodzie. Znał nazwy i lokalizacje wszystkich plemion arabskich i rozumiał ich dobre i złe cechy. To właśnie ta wiedza pozwalała mu łatwo mieszać się z wieloma różnorodnymi ludźmi i miał wielki wpływ na społeczeństwo Mekkańskie.
.
Kiedy Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) poślubił swoją pierwszą żonę Khadijah (radi Allahu anha) on i Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) stali się sąsiadami i okazało się, że mają wiele wspólnych cech. Obaj mężczyźni byli kupcami, i obaj prowadzili swoje sprawy uczciwie i rzetelnie.
.
Zarówno Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) unikali występku i korupcji, które obfitowały w pre-Islamskiej Arabii i jednocześnie unikali bałwochwalstwa. Rozpoznali w sobie bratnie dusze i nawiązała się miedzy nimi przyjaźń na całe życie.
.
Pierwszy
.
Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) jako Siddeeq był pierwszą osobą, która wysłuchała przesłania Proroka Mohammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i weszła w Islam. Kiedy usłyszał Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) mówiącego, że nie ma nic godnego czci oprócz Allah i że on (Muhammed) był wysłannikiem Allah, Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) przyjął Islam bez zastrzeżeń. Dla każdego, kto przychodzi do Islamu lub ożywia utraconą wiarę, pojawia się przeszkoda, chwila wahania, ale nie dla Abu Bakra (Radi Allahu 'anhu). Słodycz wiary weszła do jego serca i ten znany człowiek jako prawdomówny, rozpoznał prawdę.
.
W pierwszych dniach, gdy przesłanie zostało objawione, Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) zaczął nawoływać ludzi wokół siebie do Islamu w tajemnicy. Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) wiedział, że jego przesłanie będzie szokujące i przerazi Mekkańczyków, którzy byli głęboko zakorzenieni w ignorancji. Chciał zbudować grupę zwolenników, którzy powoli dostarczaliby przesłanie, rozchodzące się w coraz większych kręgach. Kiedy było 38 Muzułmanów, Abu Bakr poszedł (Radi Allahu 'anhu) do swojego ukochanego przyjaciela Proroka Muhameda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) i powiedział, że chce głosić przesłanie publicznie.
.
Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) odmówił, myśląc o małej liczbie zwolenników aby ryzykować ich wyeksponowanie. Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) nalegał i wspomniał o tym swoim towarzyszom. Gdy Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) otrzymał rozkaz od Allah, aby jego przesłanie głosić publicznie, on i Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) udali się do Kaaba (dom Boży w centrum Mekki). Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) wstał i ogłosił donośnym głosem: „Nikt nie jest godny czci, lecz Allah, a Muhammed jest jego niewolnikiem i Wysłannikiem”. Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) był pierwszym publicznym mówcą Islamu.
.
Gdy Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) zmarł Muzułmanie byli zdruzgotani, niektórzy nawet odmówili przyjęcia prawdy. Ich serca były złamane. Choć byli ogarnięci smutkiem, Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) zwrócił się do ludzi, wysławił i wychwalił Allah i powiedział: „Ktokolwiek czci Muhammeda, to Muhammed jest martwy, ale ktokolwiek czci Allah, to Allah jest Wiecznie-żyjący i nigdy nie umrze.” A następnie wyrecytował wersy z Koranu:
.
„Zaprawdę, ty jesteś śmiertelny i oni są śmiertelni!” (Koran, Sura az-Zumar 39:30)
.
„Muhammad jest tylko Posłańcem. Posłańcy przeminęli już przed nim. Czy jeśli on umrze lub zostanie zabity, wy obrócicie się na piętach? A kto obraca się na piętach, nie zaszkodzi w niczym Bogu, lecz Bóg zapłaci tym, którzy są wdzięczni.” (Koran, Sura Al-Imran 3: 144)
.
Podczas tego wielkiego kryzysu, zdruzgotani Muzułmanie wybrali Abu Bakra (Radi Allahu 'anhu) jako ich przywódcę. Był on pierwszym Kalifem (przywódca Muzułmanów).
.
Kuzyn Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim),Ali ibn Abu Talib (Radi Allahu 'anhu) , chwalił Abu Bakra (Radi Allahu 'anhu) jako pierwszą osobę, która weszła do Islamu i jako pierwszego który wykonuje dobre uczynki. W Islamie, konkurując ze sobą w celu wykonywania dobrych uczynków jest nie tylko dopuszczalne, ale również zachęcające. Prorok Muhammed (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) usilnie namawiał swoich zwolenników, aby nie zachowywać się z łatwością w sprawach tego świata, ale aby ścigać się jeden z drugim w kierunku wiecznego życia w Raju. Muzułmański historyk, At Tabarani, cytuje sprawiedliwego towarzysza Ibn Abbasa (Radi Allahu 'anhu) jak mówił, „Abu Bakr ….. przewyższał wszystkich towarzyszy Proroka Muhammeda w pobożności i sprawiedliwości, zrzeczeniu się dóbr doczesnych i poleganiu na Allah.” Z wypowiedzi Proroka Muhammeda (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim) dowiadujemy się, że Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu) będzie pierwszą osobą, która wejdzie do Raju po Prorokach Allah. Abu Bakr (Radi Allahu 'anhu)- Pierwszy !
_____________________________________________________________________________
Wszelka chwała należy się tylko Allahowi Panu Światów, pokój i błogosławieństwo Allaha z Jego Ostatnim Wysłannikiem Muhammadem, jego rodziną i towarzyszami.
.
Proszę Allaha Wszechmogącego, aby przyjął ode mnie ten skromny wysiłek, obdarzył nas korzyścią pochodzącą z niego, uchronił od błędu i wprowadzenia w błąd i od wszelkiego zła. Amen.
 
Źródło:

2) www.planetaisla.com

 

– tłumaczenie wersetów Koranu na język polski

Tłumaczenie na język polski: A. Soliman

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.